Loading color scheme

Privacy

De la Combé Bewindvoering respecteert de privacy van haar cliënten. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Onze werkwijze is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van gegevens:

De door cliënten aan de la Combé Bewindvoering verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden die nodig zijn om het bewind te kunnen uitvoeren. Hiertoe kunnen gegevens gedeeld worden met derden. De door de la Combé Bewindvoering ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van cliënt gegevens te respecteren en zich te houden aan de AVG.
Cliënten geven bij aanvang van het bewind (vanaf 1-4-2018) toestemming tot het gebruik van de gegevens middels ondertekening van een formulier.
Gegevens worden verwerkt in software van 2work software. Met 2work software is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevensopslag:

De la Combé Bewindvoering bewaart uw gegevens in een veilige omgeving.
Als cliënten gegevens aan willen passen, in willen zien of laten verwijderen dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de la Combé Bewindvoering.

Bewaartermijnen:
De bewaartermijn van het dossier is conform de wettelijke vereisten hieromtrent.
Als het bewind wordt overgedragen aan een andere bewindvoerder of cliënt zelf dan zal bij overdracht het volledige dossier worden afgesloten en overgedragen.